Detta är sidan som har frågorna och mockorna till det roliga brädspelet hästspelet.
Vi valde att lämna appen av många anledningar.